LỊCH KHỞI HÀNH


DANH SÁCH TOUR NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ
THÁI LAN

TOUR SHOPPING – LIVE SHOW PARIS BY NIGHT 136 (3N2Đ)

Tháng 7: 26, 27, 28,29 14.900.000

THIÊN ĐƯỜNG PHUKET – ĐẢO PHI PHI (4N)

Tháng 8: 25

Tháng 9: 15, 29

Tháng 10: 06, 20

10.990.000
Tháng 6: 13, 20, 27

Tháng 7: 04, 11, 18

11.990.000
HÀ NỘI – BANGKOK – PATAYA – HÀ NỘI (5N4Đ) BAY VIETJET Tháng 6: 10, 18, 23, 24, 25 20, 27, 30 7.290.000
Tháng 7: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 22, 23, 25, 29, 30 7.290.000
Tháng 8: 01, 05, 06, 08, 13, 15, 19, 20, 22 7.290.000
Tháng 8: 29 (lễ 2/9) 7.990.000
Tháng 9: 12, 17, 19, 23, 24, 26, 30 6.490.000
Tháng 10: 08, 14, 21, 22 6.490.000
HÀ NỘI – BANGKOK – PATAYA – HÀ NỘI (5N4Đ) BAY THAI SMILE AIRWAYS Tháng 6: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 7.990.000
HÀ NỘI – BANGKOK – PATAYA – HÀ NỘI (5N4Đ) BAY THAI AIRASIA Tháng 6: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 7.290.000
Tháng 7: 01, 06, 07, 08, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29 7.290.000
Tháng 8: 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19 7.290.000

KHÁM PHÁ TAM GIÁC VÀNG: HÀ NỘI – CHIANG MAI – CHIANG RAI (4N3Đ)

Liên hệ
KHÁM PHÁ TAM GIÁC VÀNG Ở THÁI LAN: HÀ NỘI – CHIANG MAI – CHIANG RAI (5N4Đ) Tháng 6: 14, 28

Tháng 7: 19

Tháng 8: 9

10.990.000
Tháng 8: 30 11.990.000
SINGAPORE
HÀ NỘI– SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA – JEWEL – HÀ NỘI (4N3Đ) BAY SINGAPORE AIRLINES Tháng 6: 01, 15, 29

Tháng 7: 13, 20, 27

Tháng 8: 03

13.500.000
Tháng 8: 31 13.990.000
DU LỊCH SINGAPORE: GARDEN BY THE BAY – FLORAL FANTASY – TẮM BIỂN TRÊN ĐẢO SENTOSA – JEWEL (4N3Đ) BAY VIETJET AIR Tháng 6: 01, 15, 29

Tháng 7: 13, 20, 24

Tháng 8: 03

13.500.000
Tháng 8: 31 13.990.000
Liên hệ 11.990.000
HÀ NỘI – SINGAPORE – KUALA LUMPUR – HÀ NỘI (5N4Đ) BAY SCOOT AIR – AIRASIA Tháng 6: 14

Tháng 8: 02, 09, 16

10.790.000
Tháng 6: 21, 28

Tháng 7: 05, 12, 19, 26

10.990.000
HÀ NỘI – SINGAPORE – KUALA LUMPUR – HÀ NỘI (5N4Đ) BAY VIETJET – AIRASIA Tháng 8: 02, 09, 16 10.690.000
BRUNEI
KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CỔ TÍCH BRUNEI (5N4Đ) Tháng 6: 22

Tháng 7: 19

Tháng 8: 29

15.800.000
TRUNG QUỐC
LIỄU CHÂU – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN PHÙ DUNG TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI (7N6Đ) ĐƯỜNG BỘ Tháng 6: 02, 09, 16, 23, 30

Tháng 7: 07, 14, 21, 28

Tháng 8: 04, 11, 18, 25

6.990.000
DU LỊCH CÔN MINH – SHANGRI LA – LỆ GIANG (5N4Đ) Liên hệ
THƯỢNG HẢI – BẮC KINH (5N4Đ) BAY VNA Tháng 7: 07 20.990.000

DU LỊCH TRUNG QUỐC: HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRILA (6N5Đ) ĐƯỜNG BỘ

Tháng 6: 02, 09, 16, 23, 30

Tháng 7: 07, 14, 21, 28

Tháng 8: 04, 11, 18, 25

Tháng 9: 01

13.990.000
DU LỊCH TRUNG QUỐC: HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRILA (6N5Đ) ĐƯỜNG BAY Tháng 6: 03, 10, 17, 24 20.900.000
TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (6N5Đ) ĐƯỜNG BỘ Tháng 6: 06, 13, 20, 27

Tháng 7: 04, 11, 18, 25

Tháng 8: 01, 08, 15, 22

6.990.000
Tháng 8: 29 7.390.000
TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ) ĐƯỜNG BAY VIETJET Tháng 6: 05, 12, 19, 26

Tháng 7: 03, 10, 17, 24, 31

Tháng 8: 07, 14, 21, 28

12.990.000

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – VIÊN GIA GIỚI – MIÊU TRẠI – HỒ BẢO PHONG (5N4Đ)

Tháng 10: 02, 09,16, 23 12.490.000
Tháng 6: 05, 12, 19, 26

Tháng 7: 03, 10, 17, 24, 31

Tháng 8: 07, 14, 21, 28

12.990.000
Tháng 9: 04, 11, 18, 25

Tháng 11: 06, 13, 20, 27

Tháng 12: 04, 11, 18, 25

12.290.000

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THẤT TINH SƠN – VIÊN GIA GIỚI – MIÊU TRẠI – HỒ BẢO PHONG (6N5Đ) ĐƯỜNG BAY

Tháng 10: 04, 06,11, 13, 18, 20, 25, 27 13.490.000
Tháng 6: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30

Tháng 7: 05,07,12, 14, 19, 21, 26, 28

Tháng 8: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30

Tháng 9: 01

Tháng 12: 27, 29

13.990.000
Tháng 9: 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29

Tháng 11: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29

Tháng 12: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22

12.990.000
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – BẮC KINH (6N5Đ) BAY VNA Tháng 6: 04

Tháng 8: 27

21.990.000
BẮC KINH – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI (6N5Đ) BAY VNA Tháng 6: 25

Tháng 7: 09

21.990.000
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH (7N6Đ) Tháng 7: 17

Tháng 8: 02, 14

22.990.000
THƯỢNG HẢI – BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH (5N4Đ) Tháng 7: 21 20.590.000
BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI (7N6Đ) Tháng 6: 13 21.990.000
Tháng 6: 20 22.590.000
BẮC KINH – HÀNG CHÂU – TÂY ĐƯỜNG – THƯỢNG HẢI (7N6Đ) Tháng 9: 19 20.990.000
THƯỢNG HẢI – TÂY ĐƯỜNG – HÀNG CHÂU – BẮC KINH (7N6Đ) Tháng 9: 13 20.990.000
KHÁM PHÁ TÂY TẠNG: CUNG POTALA – ĐẠI CHIÊU TỰ – HỒ YAMDROK – BẠCH THÁP TỰ – SÔNG BĂNG VĨNH CỬU (8N) Tháng 6: 19

Tháng 7: 22

Tháng 8: 30

Tháng 9: 20

52.600.000
HÀNH TRÌNH VÂN NAM: HÀ NỘI – CÔN MINH – THẠCH LÂM – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA (8N7Đ) Liên hệ
HÀ NỘI – THÀNH ĐÔ – NGA MI SƠN – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT – CỬU TRẠI CÂU (6N5Đ) Liên hệ
DU LỊCH TRUNG QUỐC: HÀ NỘI – BẮC KINH – THƯỢNG HẢI (5N) Liên hệ
BẮC KINH – THƯỢNG HẢI *tặng thêm điểm mới* CỔ TRẤN CHU GIA GIÁC
THƯỢNG HẢI – CHU GIA GIÁC – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH (7N6Đ) BAY VNA Tháng 8: 16 22.990.000
Tháng 9: 27 21.990.000
BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – CHU GIA GIÁC – THƯỢNG HẢI (7N6Đ) BAY VNA Tháng 7: 25 22.990.000
THƯỢNG HẢI – CHU GIA GIÁC – HÀNG CHÂU – BẮC KINH (6N5Đ) BAY VNA Tháng 8: 13 21.990.000
BẮC KINH – HÀNG CHÂU – CHU GIA GIÁC – THƯỢNG HẢI (6N5Đ) BAY VNA Tháng 6: 02, 09 21.990.000
Tháng 7: 30

Tháng 9: 01

21.990.000
HỒNG KÔNG
HỒNG KÔNG – MACAO (4N3Đ) Tháng 7: 28

Tháng 8: 11

21.990.000
Tháng 9: 01 23.990.000
DU LỊCH HONGKONG MÙA HÈ TRỞ LẠI (4N3Đ) – BAY HONG KONG AIRLINES Liên hệ
DU LỊCH HONGKONG MÙA HÈ TRỞ LẠI (4N3Đ) – BAY CATHAY PACIFIC Tháng 6 : 09,16,23,30

Tháng 7 : 14,28

15.900.000
DU LỊCH HONGKONG MÙA HÈ TRỞ LẠI (4N3Đ) – BAY VIETNAM AIRLINES Tháng 7 : 08,22,27,30

Tháng 8 : 06,17,20,26

Tháng 9 : 08,13,17,21,29

15.880.000
NHẬT BẢN

DU LỊCH NHẬT BẢN: HÀ NỘI – OSAKA – KYOTO – KOBE (4N3Đ)

Liên hệ 22.990.000

DU LỊCH NHẬT BẢN 2023: TOKYO – KAWAGUCHI – OSHINO HAKKAI – HANA NO MIYAKO PARK – NÚI PHÚ SĨ

Tháng 6: 02, 16, 30

Tháng 7: 28

Tháng 8: 11

27.900.000
NGẮM HOA THEO MÙA: TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – KYOTO – OSAKA (6N5Đ)

Tháng 6: 16

Tháng 7; 05, 14

33.990.000

NGẮM LÁ ĐỎ – CUNG ĐƯỜNG VÀNG NHẬT BẢN: TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – KYOTO – OSAKA (6N5Đ)

Tháng 10: 27

Tháng 11: 09, 15, 24, 30

Tháng 12: 28

33.900.00
Tháng 12: 28 (Tết Dương lịch) 36.500.000
HÀN QUỐC
SEOUL – MORNING CALM – CÔNG VIÊN EVERLAND – THƯ VIỆN STARFIELD – GWANGHWA WON – NAMSAN (5N4Đ) Tháng 6: 04, 13, 21, 27

Tháng 7: 15

Tháng 8: 29

14.590.000
CAMPUCHIA
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CAMPUCHIA Liên hệ 12.490.000
CHÂU MỸ
ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG – HAWAII (6N6Đ) Liên hệ
BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) Tháng 6: 11, 23
Tháng 7: 09, 24
66.900.000
ĐÔNG TÂY HOA KỲ (10N9Đ) Tháng 6: 09, 18, 25

Tháng 7: 15

89.900.000
ĐÔNG TÂY HOA KỲ (12N11Đ) Tháng 6: 11, 24

Tháng 7: 09, 29

99.900.000
HAI MIỀN HOA KỲ ĐẶC BIỆT (14N13Đ) Tháng 6: 13

Tháng 7: 25

120.900.000
KHÁM PHÁ NAM MỸ: PERU – BOLIVIA – CHILE (18N17Đ) Tháng 7: 21

Tháng 9: 28

138.000.000
CHÂU ÂU

KHÁM PHÁ BẮC ÂU (4 NƯỚC): ĐAN MẠCH – NA UY- THỤY ĐIỂN – PHẦN LAN (11N)

Tháng 8: 08, 24 93.900.000

DU LỊCH BẮC ÂU (7 NƯỚC): ĐAN MẠCH-NAUY-LITVA-LATVIA-ESTONIA-THỤY ĐIỂN- PHẦN LAN (15N)

Tháng 6: 13, 27

Tháng 7: 27

Tháng 8: 01

Tháng 9: 09, 23

Thàng 10: 07, 19

Tháng 11: 11

129.900.000

DU LỊCH BẮC ÂU (5 NƯỚC): ĐAN MẠCH – ICELAND – NA UY – THỤY ĐIỂN – PHẦN LAN (15N)

Tháng 6: 13, 27

Tháng 7: 27

Tháng 8: 01, 23, 24

Tháng 9: 09, 23

Thàng 10: 07, 19

Tháng 11: 11

159.900.000

DU LỊCH BẮC ÂU (4 NƯỚC): ĐAN MẠCH – NA UY – THỤY ĐIỂN – PHẦN LAN (11N)

Tháng 6: 05 19,26

Tháng 7: 10, 22, 29

Tháng 8: 15

Tháng 9: 30

Thàng 10: 09,30

Tháng 11: 13

89.900.000
EU1: ĐỨC – LUXEMBOURG – PHÁP – BỈ – HÀ LAN (9N8Đ) BAY BAMBOO AIRWAYS Tháng 6: 02, 23

Tháng 7: 07

Tháng 8: 04

62.900.000
EU2: ĐIỂM NHẤN TÂY ÂU: ĐỨC – LUXEMBOURG – PHÁP – THỤY SĨ (9N8Đ) BAY BAMBOO AIRWAYS Tháng 6: 09, 30

Tháng 07: 14, 21

Tháng 8: 18

66.900.000
EU3: HÀNH TRÌNH ĐÔNG ÂU: ĐỨC – ÁO – HUNGARY – SLOVAKIA – SÉC (10N9Đ) BAY QATAR AIRWAYS Tháng 6: 06, 15 (đi Berlin, về Vienna)

Tháng 7: 06, 18

Tháng 8: 10, 22

Tháng 9: 04, 19

Tháng 10: 09, 16

69.900.000
EU4: TOUR ĐÔNG TÂY ÂU: PHÁP – THỤY SỸ – ĐỨC – ÁO – SÉC (9N8Đ) BAY QATAR AIRWAYS Tháng 6: 02, 09, 16, 23

Tháng 7: 2, 08, 15, 20 29

68.900.000
EU5: PHÁP – THỤY SĨ – ĐỨC – ÁO – SÉC (9N8Đ) BAY QATAR AIRWAYS Tháng 6: 10, 23

Tháng 7: 07, 22

Tháng 9: 09, 16, 30

65.900.000
Tháng 8: 05, 12, 19

Tháng 9: 02

67.900.000
EU6: ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP (9N8Đ) BAY QATAR AIRWAYS Tháng 6: 15 65.900.000
Tháng 7: 14 67.900.000
EU7: CUNG ĐƯỜNG TINH HOA CHÂU ÂU: Ý – HY LẠP – SANTORINI (10N9Đ) BAY QATAR AIRWAYS Tháng 6: 10, 23

Tháng 7: 07, 21

Tháng 8: 04

Tháng 9: 01

83.900.000
EU8: TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA – MAROC (12N11Đ) BAY QATAR AIRWAYS Tháng 6, 7, 8, 9: 10 99.000.000
CHÂU ÚC
HÀ NỘI/TP.HCM – MELBOURNE – BALLARAT – SYDNEY (6N5Đ) BAY BAMBOO AIRWAYS Tháng 6: 05, 12, 19, 26

Tháng 7: 10

Tháng 8: 07, 21

Tháng 9: 11, 18, 25

45.900.000
HÀ NỘI/TP.HCM – SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE (7N6Đ) BAY BAMBOO AIRWAYS / VIETNAM AIRLINES Tháng 6: 02, 09, 16, 23

Tháng 7: 14

Tháng 8: 11, 18

Tháng 9: 08, 15, 22

54.900.000
SYDNEY – MELBOURNE – BALLARAT (6N5Đ) Tháng 6: 06, 13 44.900.000
Tháng 6: 20, 27

Tháng 8: 07, 21

Tháng 9: 11, 18, 25

45.900.000
Tháng 7: 11 46.900.000
SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE – BALLARAT – DANDENONG (7N6Đ) Tháng 6: 02, 09, 16, 23 49.900.000
Tháng 7: 14

Tháng 8: 11, 18

Tháng 9: 08, 15, 22

54.900.000
ẤN ĐỘ
HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ – NEPAL (8N7Đ) BAY THẲNG HÀ NỘI & SÀI GÒN – DELHI (VIETNAM AIRLINES) Liên hệ 34.500.000
TOUR HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ – NEPAL (9N8Đ) BAY VIETJET AIR Liên hệ
CHINH PHỤC LADAKH – TIỂU TÂY TẠNG TRÊN ĐẤT ẤN ĐỘ (9N8Đ) Tháng 6: 11

Tháng 7: 12

Tháng 8: 30

43.800.000
SRILANKA
SRILANKA GIỌT LỆ PHẬT TÍCH LAN (6N5Đ) Tháng 7: 18 29.800.000
SRILANKA GIỌT LỆ PHẬT TÍCH LAN (7N6Đ) Tháng 6: 20

Tháng 8: 15, 28

34.600.000
TÂY Á
DU LỊCH NEPAL (8N7Đ) Tháng 6: 18

Tháng 7: 09

Tháng 8: 06

56.600.000
BHUTAN – GHÉ THĂM QUỐC GIA HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI (5N6Đ) Tháng 6: 09

Tháng 8: 31

3380 (USD)
LHASA SỬ TRỞ LẠI CỦA TÂY TẠNG (8N7Đ) Tháng 6: 19

Tháng 7: 21

Tháng 8: 30

Tháng 9: 20

52.800.000
TOUR KHÁM PHÁ: LHASA – KAILASH (10N9Đ) Tháng 6: 19

Tháng 8: 20

Tháng 9: 16

Tháng 10: 18

85.600.000
PAKISTAN ĐI TÌM CUNG ĐƯỜNG CUỐI CÙNG (10N9Đ) Tháng 6: 29

Tháng 7: 22

Tháng 8: 24

65.800.000
MÔNG CỔ
MÔNG CỔ BẢN TÌNH CA DU MỤC (8N7Đ) Tháng 6: 22

Tháng 7: 22

51.600.000

HỖ TRỢ TƯ VẤN CÁC TOUR:

  • 0972000809: Ms Hà Anh – Phụ trách tour Châu Âu, Úc, Mỹ, Dubai, Visa các nước Âu, Mỹ, Úc, Canada. Nhật Hàn (Khách Lẻ)
  • 0917345193: Mr Toàn – Phụ trách tour Thái Lan, Malaysia, Singapore Bali, Đài Loan, Dubai, và Các Tour Nội Địa
  • 0988311889: Mr Hưng – Phụ trách tour Nhât Bản, Hàn Quốc, visa khách đoàn, khách lẻ, Trung Quốc và Các Tour Nội Địa
  • 0988311889: Mr Hưng – Phụ trách tour khó, Châu Âu, Úc, Mỹ, Dubai (Khách Đoàn)