HỒ SƠ XIN CẤP VISA NHẬT (JAPAN)

STT GIẤY TỜ CẦN THIẾT GHI CHÚ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN
HỒ SƠ KỸ SƯ/ THỰC TẬP SINH/ ĐẶC ĐỊNH
1 Hộ chiếu 01 cuốn gốc Người xin visa
2 Tư cách lưu trú COE 01 tờ gốc
3 Tờ khai visa đã khai và ký tên 01 tờ gốc
4 Ảnh 3.5×4.5 nền trắng chụp mới trong vòng 6 tháng 02 cái
5 Giấy bảo lãnh Declaration hoặc mẫu tự do (Khi COE quá hạn 3 tháng từ ngày cấp) 01 bản photo Công ty tiếp nhận tại Nhật Bản
6 Giấy chứng nhận ERFS (file) 01 bản sao
HỒ SƠ DU HỌC ĐẠI HỌC/ CAO HỌC/ TRAO ĐỔI
1 Hộ chiếu 01 cuốn gốc Người xin visa
2 Tư cách lưu trú COE 01 tờ gốc
3 Tờ khai visa đã khai và ký tên 01 tờ gốc
4 Ảnh 3.5×4.5 nền trắng chụp mới trong vòng 6 tháng 02 cái
5 Giấy báo nhập học 01 bản sao
6 Giấy bảo lãnh Declaration hoặc mẫu tự do (Khi COE quá hạn 3 tháng từ ngày cấp) 01 bản photo Trường tiếp nhận tại Nhật Bản
7 Giấy chứng nhận ERFS 01 bản sao
HỒ SƠ DU HỌC NARIC
1 Hộ chiếu 01 cuốn gốc Người xin visa
2 Tư cách lưu trú COE 01 tờ gốc
3 Tờ khai visa đã khai và ký tên 01 tờ gốc
4 Ảnh 3.5×4.5 nền trắng chụp mới trong vòng 6 tháng 02 cái
5 Giấy Naric (chứng nhận văn bằng tốt nghiệp THPT) 01 bản gốc
6 Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật 01 bản sao
7 Giấy báo nhập học 01 bản sao Trường tiếp nhận tại Nhật Bản
8 Giấy bảo lãnh Declaration hoặc mẫu tự do (Khi COE quá hạn 3 tháng từ ngày cấp) 01 bản photo
9 Giấy chứng nhận ERFS 01 bản sao
HỒ SƠ CÔNG TÁC NGẮN HẠN (CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI Ở VN)
1 Hộ chiếu có chữ ký người sở hữu 01 cuốn gốc Người xin visa
2 Tờ khai visa đã khai và ký tên:  (https://www.mofa.go.jp/files/000124528.pdf) 01 tờ gốc
3 Ảnh 3.5×4.5 nền trắng chụp mới trong vòng 6 tháng 02 cái
4 Quyết định cử đi công tác (ghi ro chi phí do công ty tại VN hay đối tác bên Nhật chi trả) 01 bản gốc
5 Giấy xác nhận công việc, có ghi rõ thông tin nhân viên, địa chỉ, mức lương, vị trí công tác 01 bản gốc
6 Booking vé máy bay dự kiến 01 bản sao
7 Giấy đăng ký kinh doanh (nếu chi trả chuyến đi) 01 bản sao
8 Thẻ cư trú tại VN 01 bản sao
9 Giấy phép lao động tại VN 01 bản sao
10 Visa tại VN 01 bản sao
11 Giấy mời gốc: Người mời bên Nhật khai rồi đóng dấu hoặc ký tên; Tích vào ô vuông trong giấy mời này (https://www.mofa.go.jp/files/000137089.pdf) và in thêm tờ đính kèm này: https://www.mofa.go.jp/files/100351582.pdf 01 bản gốc Đối tác mời tại Nhật Bản
12 Lịch trình: https://www.mofa.go.jp/files/000262548.pdf (ko cần đóng dấu) 01 bản photo
13 Giấy bảo lãnh gốc: https://www.mofa.go.jp/files/000262545.pdf khai và đóng dấu hoặc ký tên 01 bản gốc
14 Danh sách người được mời (từ 2 người trở lên) https://www.mofa.go.jp/files/000262546.pdf 01 bản photo
15 Giấy đăng ký kinh doanh (nếu chi trả chuyến đi) 01 bản photo
16 Giấy chứng nhận ERFS 01 bản photo
Lưu ý: Lịch trình, vé máy bay, Quyết định đi công tác cần khớp thời gian công tác.
HỒ SƠ CÔNG TÁC NGẮN HẠN (CÔNG DÂN VN)
1 Hộ chiếu có chữ ký người sở hữu 01 cuốn gốc Người xin visa
2 Tờ khai visa đã khai và ký tên:  (https://www.mofa.go.jp/files/000124528.pdf) 01 tờ gốc
3 Ảnh 3.5×4.5 nền trắng chụp mới trong vòng 6 tháng 02 cái
4 Quyết định cử đi công tác (ghi ro chi phí do công ty tại VN hay đối tác bên Nhật chi trả) 01 bản gốc
5 Giấy xác nhận công việc, có ghi rõ thông tin nhân viên, địa chỉ, mức lương, vị trí công tác 01 bản gốc
6 Booking vé máy bay dự kiến 01 bản sao
7 Giấy đăng ký kinh doanh (nếu chi trả chuyến đi) 01 bản sao
8 Giấy mời gốc: Người mời bên Nhật khai rồi đóng dấu hoặc ký tên; Tích vào ô vuông trong giấy mời này (https://www.mofa.go.jp/files/000137089.pdf) và in thêm tờ đính kèm này: https://www.mofa.go.jp/files/100351582.pdf 01 bản gốc Đối tác mời tại Nhật Bản
9 Lịch trình: https://www.mofa.go.jp/files/000262548.pdf (ko cần đóng dấu) 01 bản photo
10 Giấy bảo lãnh gốc: https://www.mofa.go.jp/files/000262545.pdf khai và đóng dấu hoạc ký tên 01 bản gốc
11 Danh sách người được mời (từ 2 người trở lên) https://www.mofa.go.jp/files/000262546.pdf 01 bản photo
12 Giấy đăng ký kinh doanh (nếu chi trả chuyến đi) 01 bản photo
13 Giấy chứng nhận ERFS 01 bản photo
Lưu ý: Lịch trình, vé máy bay, Quyết định đi công tác cần khớp thời gian công tác.
HỒ SƠ VISA THĂM THÂN NGẮN HẠN (VỢ/CHỒNG LÀ CÔNG DÂN NHẬT)
1 Hộ chiếu có chữ ký người sở hữu 01 cuốn gốc Người xin visa
2 Tờ khai visa đã khai và ký tên:  (https://www.mofa.go.jp/files/000124528.pdf) 01 tờ gốc
3 Ảnh 3.5×4.5 nền trắng chụp mới trong vòng 6 tháng 02 cái
4 Giấy tờ chứng minh quan hệ với người mời bên Nhật: Khai sinh/ Kết hôn 01 bản sao công chứng
5 Booking vé máy bay dự kiến 01 bản sao
6 Giấy xác nhận cư trú do công an địa phương cấp hoặc sổ tạm trú 01 bản gốc
7 Giấy mời gốc: Người mời bên Nhật khai rồi đóng dấu hoặc ký tên; Tích vào ô vuông trong giấy mời này (https://www.mofa.go.jp/files/000137089.pdf) và in thêm tờ đính kèm này: https://www.mofa.go.jp/files/100351582.pdf 01 bản gốc Người mời tại Nhật Bản
8 Lịch trình: https://www.mofa.go.jp/files/000262548.pdf (ko cần đóng dấu) 01 bản sao
9 Giấy bảo lãnh gốc: https://www.mofa.go.jp/files/000262545.pdf khai và đóng dấu hoạc ký tên 01 bản gốc
10 Hộ chiếu: photo trang ảnh và trang đóng dấu xuất nhập cảnh của Việt Nam. 01 bản photo
11 Tài liệu chứng minh tư cách lưu trú: Visa được chính phủ Việt Nam cấp/ Thẻ vĩnh trú/ Thẻ lưu trú (TEMPORARY RESIDENCE CARD) v.v. 01 bản photo
12 Giấy chứng nhận công tác: Ghi rõ thời gian công tác, mức lương và chức vụ, làm bằng tiếng Anh hoặc Nhật 01 bản gốc
13 Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng 01 bản gốc
14 Giấy giải trình cần đưa người thân sang Nhật (làm bằng tiếng Anh/ Nhật), ký tên hoặc đóng dấu 01 bản scan
HỒ SƠ VISA THĂM THÂN NGẮN HẠN (NGƯỜI MỜI LÀ CÔNG DÂN VN)
1 Hộ chiếu có chữ ký người sở hữu 01 cuốn gốc Người xin visa
2 Tờ khai visa đã khai và ký tên:  (https://www.mofa.go.jp/files/000124528.pdf) 01 tờ gốc
3 Ảnh 3.5×4.5 nền trắng chụp mới trong vòng 6 tháng 02 cái
4 Giấy tờ chứng minh quan hệ với người mời bên Nhật: Khai sinh/ Kết hôn 01 bản sao công chứng
5 Booking vé máy bay dự kiến 01 bản sao
6 Giấy mời gốc: Người mời bên Nhật khai rồi đóng dấu hoặc ký tên; Tích vào ô vuông trong giấy mời này (https://www.mofa.go.jp/files/000137089.pdf) và in thêm tờ đính kèm này: https://www.mofa.go.jp/files/100351582.pdf 01 bản gốc Người mời tại Nhật Bản
7 Lịch trình https://www.mofa.go.jp/files/000262548.pdf (ko cần đóng dấu) 01 bản photo
8 Giấy bảo lãnh gốc https://www.mofa.go.jp/files/000262545.pdf khai và đóng dấu hoạc ký tên 01 bản gốc
9 Danh sách người được mời (từ 2 người trở lên) https://www.mofa.go.jp/files/000262546.pdf 01 bản photo
10 Thẻ ngoại kiều còn hạn (photo 2 mặt) 01 bản photo
11 Phiếu công dân 01 bản gốc
12 Giấy chứng nhận công việc 01 bản gốc
13 Giấy chứng nhận nộp thuế năm 01 bản gốc
14 Giấy giải trình cần đưa người thân sang Nhật (làm bằng tiếng Anh/ Nhật), ký tên hoặc đóng dấu 01 bản scan
HỒ SƠ VISA THĂM THÂN NGẮN HẠN (THĂM BẠN)
1 Hộ chiếu có chữ ký người sở hữu 01 cuốn gốc Người xin visa
2 Tờ khai visa đã khai và ký tên:  (https://www.mofa.go.jp/files/000124528.pdf) 01 tờ gốc
3 Ảnh 3.5×4.5 nền trắng chụp mới trong vòng 6 tháng 02 cái
4 Giấy tờ chứng minh quan hệ với người mời bên Nhật: ẢNH CHỤP CHUNG (5 CÁI IN MÀU, RÕ MẶT, KHÔNG CHỈNH SỬA) 01 bản sao công chứng
5 Booking vé máy bay dự kiến 01 bản sao
6 Giấy mời gốc: Người mời bên Nhật khai rồi đóng dấu hoặc ký tên; Tích vào ô vuông trong giấy mời này (https://www.mofa.go.jp/files/000137089.pdf) và in thêm tờ đính kèm này: https://www.mofa.go.jp/files/100351582.pdf 01 bản gốc Người mời tại Nhật Bản
7 Lịch trình https://www.mofa.go.jp/files/000262548.pdf (ko cần đóng dấu) 01 bản photo
8 Giấy bảo lãnh gốc https://www.mofa.go.jp/files/000262545.pdf khai và đóng dấu hoạc ký tên 01 bản gốc
9 Danh sách người được mời (từ 2 người trở lên) https://www.mofa.go.jp/files/000262546.pdf 01 bản photo
10 Thẻ ngoại kiều còn hạn (photo 2 mặt) 01 bản photo
11 Phiếu công dân 01 bản gốc
12 Giấy chứng nhận công việc 01 bản gốc
13 Giấy chứng nhận nộp thuế năm 01 bản gốc
14 Giấy giải trình cần đưa người thân sang Nhật (làm bằng tiếng Anh/ Nhật), ký tên hoặc đóng dấu 01 bản scan
HỒ SƠ ĐOÀN TỤ
1 Hộ chiếu 01 cuốn gốc Người xin visa
2 Tư cách lưu trú COE 01 tờ gốc
3 Tờ khai visa đã khai và ký tên 01 tờ gốc
4 Ảnh 3.5×4.5 nền trắng chụp mới trong vòng 6 tháng 02 cái
5 Giấy tờ chứng minh quan hệ với người mời bên Nhật: Khai sinh/ Kết hôn 01 bản sao công chứng
6 Giấy giải trình cần đưa người thân sang Nhật (làm bằng tiếng Anh/ Nhật), ký tên hoặc đóng dấu 01 bản photo Người bảo lãnh bên Nhật
7 Thẻ ngoại kiều còn hạn 01 bản photo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *