Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thời gian: 11 ngày
Phương tiện: Hàng không Qatar Airways 5*
Điểm khởi hành: TP HCM
Khuyến mại: Giảm 2Tr/người cho nhóm 3 người trở lên hoặc đăng ký tour trước 30 ngày so với ngày khởi hành
Giá từ 93.900.000
Thời gian: 15 ngày
Phương tiện: Qatar Airways 5*
Điểm khởi hành: Hà Nội/TP.HCM
Khuyến mại: Giảm 2Tr/người cho nhóm 3 người trở lên hoặc đăng ký tour trước 30 ngày so với ngày khởi hành
Giá từ 129.900.000
Thời gian: 11 ngày
Phương tiện: Hàng không Qatar Airways 5*
Điểm khởi hành: Hà Nội/TP HCM
Khuyến mại: Giảm 2Tr/người cho nhóm 3 người trở lên hoặc đăng ký tour trước 30 ngày so với ngày khởi hành
Giá từ 89.900.000
Thời gian: 15 ngày
Phương tiện: Hàng không Qatar Airways 5*
Điểm khởi hành: Hà Nội/TP.HCM
Khuyến mại: Giảm 2Tr/người cho nhóm 3 người trở lên hoặc đăng ký tour trước 30 ngày so với ngày khởi hành
Giá từ 159.900.000