Hiển thị tất cả 5 kết quả

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Cathay Pacific
Điểm khởi hành: Hà Nội
Khuyến mại: Giảm 500K/người cho nhóm 3 người trở lên hoặc đăng ký tour trước 30 ngày so với ngày khởi hành
Giá từ 15.990.000
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Vietnamairlines
Điểm khởi hành: Hà Nội
Khuyến mại: Giảm 500K/người cho nhóm 3 người trở lên hoặc đăng ký tour trước 30 ngày so với ngày khởi hành
Giá từ 15.690.000
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Cathay Pacific
Điểm khởi hành: Hà Nội
Khuyến mại:
Giá từ 15.990.000
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Vietnam Airlines
Điểm khởi hành: Hà Nội
Khuyến mại: Giảm 500K/người cho nhóm 3 người trở lên hoặc đăng ký tour trước 30 ngày so với ngày khởi hành
Giá từ 17.790.000
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Cathay Pacific
Điểm khởi hành: Hà Nội
Khuyến mại:
Giá từ 15.900.000