CHO THUÊ XE DU LỊCH

Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ

Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ

Bảng Giá Cho Thuê Xe 35 Chỗ

Bảng Giá Cho Thuê Xe 35 Chỗ

Bảng Giá Cho Thuê Xe 29 Chỗ

Bảng Giá Cho Thuê Xe 29 Chỗ

Bảng Giá Cho Thuê Xe 16 Chỗ

Bảng Giá Cho Thuê Xe 16 Chỗ

Bảng Giá Cho Thuê Xe 7 Chỗ

Bảng Giá Cho Thuê Xe 7 Chỗ

Bảng Giá Cho Thuê Xe 4 Chỗ

Bảng Giá Cho Thuê Xe 4 Chỗ

Cho thuê xe 45 chỗ Hi-Class

Cho thuê xe 45 chỗ Hi-Class

Nội thành: N.thành: 1.600.000đ

Đơn giá:Đơn giá: 12.000đ/km

Xe 45 chỗ Huyndai Universe

Xe 45 chỗ Huyndai Universe

Nội thành: 2,500,000 VNĐ

Đơn giá:Liên hệ

Cho thuê xe 45 chỗ Huyndai Space

Cho thuê xe 45 chỗ Huyndai Space

Nội thành: 1,800,000 đ

Đơn giá:Đi Tỉnh: 10,000 đ / km

Cho thuê xe 35 chỗ Huyndai Aero Town

Cho thuê xe 35 chỗ Huyndai Aero Town

Nội thành: 1,800,000 Vnd

Đơn giá:10,000 đ

Cho thuê xe 35 chỗ Isuzu Samco

Cho thuê xe 35 chỗ Isuzu Samco

Nội thành: 1,800,000 Vnd

Đơn giá:10,000 đ

Cho thuê xe 35 chỗ – Hyundai Thaco

Cho thuê xe 35 chỗ – Hyundai Thaco

Nội thành: 1,800,000 đ

Đơn giá:10,000 đ

Cho thuê xe 29 chỗ Samco

Cho thuê xe 29 chỗ Samco

Nội thành: 1,500,000 VNĐ

Đơn giá:9,000 VNĐ/ km

Cho thuê xe 29 chỗ Huyndai County giá rẻ

Cho thuê xe 29 chỗ Huyndai County giá rẻ

Nội thành: 1,500,000 VNĐ

Đơn giá:9,000 VNĐ/ km

Xe 16 chỗ Mercedes Sprinter

Xe 16 chỗ Mercedes Sprinter

Nội thành: 1,300,000 VNĐ

Đơn giá:8,000 VNĐ/km

Xe 9 chỗ Limousine D-Car

Xe 9 chỗ Limousine D-Car

Nội thành: 2,100,000 VNĐ

Đơn giá:12,000 VNĐ/km

Xe 16 chỗ Ford Transit

Xe 16 chỗ Ford Transit

Nội thành: 1,200,000 VNĐ

Đơn giá:8,000 VNĐ/km

Cho thuê xe Ford Everest

Cho thuê xe Ford Everest

Nội thành: 1,100,000 VNĐ

Đơn giá:6,500 VNĐ/km

Xe 7 chỗ toyota forturner

Xe 7 chỗ toyota forturner

Nội thành: 1,100,000 VNĐ

Đơn giá:6,500 VNĐ/km

Xe 7 chỗ Innova

Xe 7 chỗ Innova

Nội thành: 1,100,000 VNĐ

Đơn giá:6,000 VNĐ/km

Cho thuê xe Mazda 3s

Cho thuê xe Mazda 3s

Nội thành: 1,100,000 VNĐ

Đơn giá:5,500 VNĐ/ km

Cho thuê xe Toyota Camry 2.4 giá rẻ

Cho thuê xe Toyota Camry 2.4 giá rẻ

Nội thành: 1,500,000 VNĐ

Đơn giá:9,000 VNĐ/ km

Thuê xe Deawoo Lacetti

Thuê xe Deawoo Lacetti

Nội thành: 800,000 VNĐ

Đơn giá:5,000 VNĐ/km

Cho thuê xe Honda City

Cho thuê xe Honda City

Nội thành: 900,000 VNĐ

Đơn giá:5,000 VNĐ/km